2018-02-18

Frederic Sixtus' utkast till ny stadsplan 1690


Uddevalla har som bekant brunnit flera gånger. Efter 1690 års brand tänkte man att man måste göra något åt stadsplanen så att staden inte skulle vara lika oskyddad då brand utbröt.

Ingenjör Frederic Sixtus anlitades och gjorde ovanstående geometriska karta, som beskrivs så här:

Geometrisk karta öövöer Uddevalla Stad, vilken efter Högwälborne Herr Baron General Lieutnanten och Gouvernören Johan Bendict von Schönlebens Skrifteliga Ordres Daterat Bohus den 12 Junii 1690 är affattad samma år aff Frederic Sixtus.

Planen genomfördes aldrig då det fanns för många hus som inte hade skadats vid branden. Men efter den stora branden 1806, då hela staden utplånades, tog man fram Sixtus' karta och med den som utgångspunkt kunde man fastställa 1807 års stadsplan. Den gäller än idag.  //

2018-02-17

Kempenskölds karta

Kempenskölds karta från 1696 eller 1697. Dateringen är lite osäker. Men nog är det intressant att notera hur det såg ut på den tiden i vår stad.  Uddevalla är sedan knappt 40 år en svensk stad vid den här tiden.  //

2018-02-15

PO Andreasson i sitt esse

 Kvällens idrottshistoriska berättarafton blev lika bra som de tidigare. PO är i sitt esse när får berätta om alla Uddevallabor som idrottat. Och han verkar känna varenda en. Och flera av legenderna satt i lokalen.
 Från Lasse Oltegen hade han fått den här bilden. Det är IFK Uddevallas ishockeylag.
Flera av spelarna gick sedan över till Odin som till och med hade en egen hockeyarena Odinsborg bakom Ormberget.  //

2018-02-13

Staden Uddevalla år 1800

Kartor är alltid intressanta. Den här är från år 1800, dvs sex år före den stora branden som lade hela staden i aska. Högst upp står det att originalet till kartan finns hos Allmänna Brand och försäkringsverket.

På kartan finns det platser som är markerade med bokstäver. Till vänster står det vad bokstäverna står för.

a  Stadens Stora Torg
b Packartorget
c Klocktornet, å Kyrkan
e Kyrkogård för de fattige och Landsförsamlingen
f Lastage Plats
g Fru Grunbergs äng
h Danske Postförvaltarens äng
i BomTullen
k Söder Tullen
l Östra Tullen
m Norra Tullen
n Agneberget
o Kyrkans Trädgård

Sex år senare, den 29 juli 1806, gick allt upp i rök. Av 366 hus undkom endast fyra branden.

2018-02-12

Idrottshistorisk berättarafton med P O Andreasson 15 februari

P O Andreasson fortsätter för tredje gången sina populära idrottshistoriska berättaraftnar på Bohusläns museum. Hittills har det varit fullsatt så kom i tid.

Torsdag 15 februari kl 18.30 - 20.00 i Hörsalen på Bohusläns museum.

Alla är hjärtligt välkomna!!  //

2018-02-11

Bodele badplats - men när såg det ut så här?

När såg Bodele badplats ut så här? Jag har faktiskt ingen aning om när bilden kan vara tagen. Finns det några ledtrådar på bilden?  //

2018-02-10

Snart 5 miljoner besök på uddevallabloggen.se

Nu är det nära! Snart 5 miljoner (5 000 000) besök på uddevallabloggen.se sedan starten 2007-04-21. Vem kunde tro det när jag startade Uddevallabloggen för snart elva år sedan?
Bl a så här ser det ut bakom kulisserna. Detta är som synes statistiköversikten. Av den får man fram mycket. Som till exempel att antal besök per dygn brukar ligga över 2 000. Den senaste månadens snitt är 2 245. All time high ligger strax under 10 000 för ett dygn. Det allra mest lästa inlägget är det där en privatperson erbjuder 25 000 kr till den eller de som kan hjälpa polisen att få fast dem som låg bakom skadegörelsen på Strandpromenaden. I högerspalten kan man se vilka de 10 mest lästa inläggen är. Karl XII låg länge i topp men har nu sjunkit ner en bit.

Detta inlägget är det 5 536:e inlägget. Jag har sedan starten haft ambitionen att skriva minst ett inlägg om dagen. Det har jag nästan lyckats med.

När jag skriver detta lördag kväll behövs ytterligare 1 628 klick för att komma upp till 5 miljoner. Frågan är när kommer det att ske?  //

2018-02-09

Bengt Blomberg

Svaret på bilderna från Säfströms foto var alltså Bengt Blomberg. Född i Uddevalla 1941. Instruktörsaspirant vid I 17 1960. Underbefäl 1961. Furir 1962. Överfurir 1964. Avsked 1966. Dessförinnan hann han med att vara ställföreträdande chef, under Mats Dahlstrand, på Instruktörskola 1 när jag gick där 1965-66.

Sedan tror jag han ägnade sig åt lantbruket och vi ser hans insändare på Bohusläningens debattsida då och då.  //

2018-02-08

Vem är han?

De här bilderna är tagna i Säfströms fotoateljé på Norra Drottninggatan: Kanske till körkortet eller passet? Frågan är vem personen är och kanske också när kan bilden vara tagen? Jag vet vem han är men inte tiden.  //

2018-02-07

Officerarna på bilden från I 17 1938

Ingvar Rodén har identifierat dessa tre officerare på bilden från I 17.

Från vänster:

Fänrik Axel Ekfelt. Född 1915. Död 2006. Blev fänrik 1938, dvs samma år som bilden togs. Löjtnant 1940 och kapten 1946 vid fälttygkåren. Major 1958. Överstelöjtnant 1972. Tillhörig Bohusläns regemente 1938-1955.

Löjtnant Sigurd Möller. Född 1909. Död 1989. Fänrik vid Bohusläns regemente 1931. Underlöjtnant 1933. Löjtnant 1935. Kapten 1942. Tillhörig Bohusläns regemente 1931-195. Hemvärnsofficer vid Fo34 1956, vid Fo32 1958-1971.

"Mannen till höger om Möller är fanjunkaren Gottfrid Sjöberg (son till indelte korpralen Gustav Sjöberg från Foss).På bilden var han kompaniadjutant. Han började sin militära bana på Backamo. I oktober 1939 utnämndes han till löjtnant i armén och fram till 1960 hade han en arvodestjänst på regementet. Han och hustrun Thyra var min familj fanj, Sandberg grannar en trappa ner ( en trappa upp bodde familjen Hederén) i II bataljonens kasern (norra kasernen).
Kaj S"


Om Sigurd Möller har jag en historia som skall vara sann. Han var en av två kaptener vid hemvärnsavdelningen Fo32 när historien utspelade sig. 

Den andre, som jag inte tänker namnge, åkte fast för rattfylla och i Bohusläningen kunde man dagen därpå läsa denna rubriken:

"Kapten vid hemvärnsavdelningen fast för rattfylla"

Sigurd Möller skall ha blivit mäkta förgrymmad då det ju bara fanns han och en till att välja på. Så han ringde upprörd till Bohusläningens chefredaktör och krävde att tidningen skulle införa en dementi då ju folk kunde tro att det var han som åsyftades..

Tidningsredaktionen skall ha lagt pannorna i djupa veck och dagen därpå kunde man läsa denna rubriken i tidningen:

"Det var inte kapten Möller!"

Och därmed var Möller nöjd. Han var för övrigt bror med rektor Arnold Möller på Uddevalla Högre allmänna läroverk.

Och här kommer hela bilden igen för den som vill hjälpa till att identifiera fler ansikten. Klicka på den så blir den större!

2018-02-06

ALFHEM av Uddevalla

Insänt av Rickard Sahlsten:

ALFHEM hette ett stort gammal motorfartyg som hörde hemma i Uddevalla på 1950-talet, ägt av Thordéns genom Ångfartygs AB Bohuslänska Kusten med Knut Nordendorph som redare.

Under 1954 var hon med om stora händelser. På bilden från AP Wirephoto den 29 maj 1954 finns följande text: Det svenska fraktfartyget ALFHEM som levererat vapen till Guatemala beordrades in till Key West idag, den 28 maj, och bordades av representanter för amerikanska staten. Dessa hade frågor till befälhavare och besättning om leveransen av vapen till ett värde av 10 000 dollar (ca 737 000 kr i dagens värde) i Puerto Barrios, Guatemala förra veckan.

Rickard Sahlsten  //

2018-02-05

Johan Edvard Carlsson Styf stack över gränsen till Norge

Alerta släktforskare letade genast fram uppgifter om Carlsson Styfs fortsatta öden och äventyr.

Lars-Göran Larsson skriver:

"Han finns nämnd 4 gånger i Uddevalla länsfängelses straffrullor. 
Första gången han åker in är 1880-01-05 sidan 64 (Inbrottsförsök) kom ut 20 juni samma år.
Finns på följande sidor.
1881-01-01 sidan 11 
1882-01-19 sidan 12 
1883-08-01 sidan 62"

Eva-Lotta Berntsson skriver:

"Han står i Uddevalla husförhörslängd, AI:26 (1890-1897) sidan 258, som "Å församlingen skrifven".
"saknar med(borgerligt) förtr(oende) i 6 år fr. 11/7 1887"
Utflyttad till "Norge" 11/10 1893."

Per-Allan Olsson skriver:

"Jag hittar uppgiften att han utvandrade till Norge 1893-10-11."

Kanske finns det någon norsk släktforskare bland Uddevallabloggens läsare som vill forska vidare?  //

2018-02-04

Fritt fram för gratisforskning i 100 miljoner arkivsidor

Straffången och arbetaren Johan Edvard Carlsson Styf från Uddevalla kan man nu leta rätt på, med bild och allt, i handlingar i den digitala forskarsalen som Riksarkivet nu släppt fria. Han satt på Nya Varvets centralfängelse och i Fångvårdsstyrelsens arkiv rörande frigivna fångar hittar man honom.

Riksdagen beslutade i slutet av 2017 att Riksarkivet får 10 miljoner kronor för att kunna göra digital arkivinformation fritt tillgänglig, i enlighet med regeringens förslag. Den digitala arkivinformationen släpptes fri den 1 februari 2018.

Släktforskare är idag den enskilt största grupp av användare som hittills använt Riksarkivets digitaliserade arkivhandlingar. Det kommer fortsatt att vara en viktig användargrupp men nu ges möjlighet till en breddad och fördjupad användning för andra intressenter.

Riksarkivet genomför förändringen mot öppen och fri digital arkivinformation i två steg. Först togs abonnemangsavgiften till den digitala forskarsalen bort. I ett nästa steg görs informationen tillgänglig som öppen, länkbar och maskinläsbar data. Den blir då en del av den växande mängden öppna data från offentlig sektor. Riksarkivets förhoppning är att innovatörer tar chansen och skapar bra produkter för medborgarna.


Johan Johan Edvard Carlsson Styf föddes i Uddevalla den 23 april 1863. Att han hade ett tufft liv förstår man då man hittar honom i folkbokföringen 1880 bland "Utpensionerade värnlösa barn" i Uddevalla.

Han dömdes till 4 års straffarbete för fjärde resan stöld vid Uddevalla Rådstufvurätt 1883-08-24 och straffet påbörjades 1883-08-31. Han hade tidigare suttit inne för 3:e resan stöld. Han frigavs från det senaste straffet 1887-07-11 och hade då 26 kronor och 99 öre på fickan.

Han hade ljust hår, blå ögon. Näsan var rak, munnen ordinär, hyn var blek (koppärrig). Längden var 5 fot och 9 tum. Andra utmärkande tecken: Flera mindre ärr på vänstra handen, ärr efter brännsår på bröstet, 2 mindre bruna fläckar i vänstra ögonbrynet.

I folkbokföringen 1900 hittar jag honom inte. Månne hans hårda liv ha släckt hans liv?

För släkt- och hembygdsforskare och många andra vetgiriga har nu en dörr till det förflutna öppnat sig helt kostnadsfritt.

Googla på "digitala forskarsalen" så hittar du alltsammans.  //

2018-02-03

Kiruna - en stad i rörelse

På måndag är det Öppet hus på Wessmanska med föredrag av Roger Johansson. Roger, född i Kiruna, berättar om det pågående jätteprojektet att flytta staden då gruvbolaget LKAB vill komma åt järnmalmen under staden.

Frågan rör upp många känslor. Vad händer exempelvis med den världsberömda Kiruna kyrka? Den röstades fram av svenska folket som Sveriges mest omtyckta byggnad. Till motiveringarna hörde att den ansågs vara så vacker. En träkyrka byggd 1912.

Roger Johansson berättar om det världsunika projektet att flytta en hel stad.

Välkomna till Wessmanska huset, Södra vägen 7, på måndag 5 februari kl 14!  //

2018-02-02

Då Västerbron byggdes om 1978

Foto digitaltmuseum.se Stig Samuelsson Bohusläns museum

Året var 1978. Mitt i bilden den tillfälliga gångbro som fanns under tiden då Västerbron över Bäveån byggdes om. Till höger syns busstationens vänthall och Pressbyråkiosk.  //

2018-02-01

SAVONIA och MARITA 1969

Från Richard Sahlsten kommer denna bilden:

"Hej!

För inte så väldigt länge sedan kunde det ligga vinterupplagda båtar inne i hamnen.

På bilden är det SAVONIA och MARITA som vilar ut i mars 1969 i den ganska snörika hamnen längst inne vid Kampenhof.

Både båtarna tillhörde det som då fanns kvar av Thordéns rederier. SAVONIA gick under utanför Gotland i december samma år och MARITA såldes en månad efter det bilden togs till Höganäs.

Hälsningar
Rickard Sahlsten"  //

2018-01-31

Några av rekryterna identifierade

Mannen till vänster är Allan Hederén. Född 1906 i Stockholm. Död 1974. Hederén blev volontär vid Bohusläns regemente 1924. Sergeant 1934 (och bilden skall vara tagen 1938). Fanjunkare 1942 och förvaltare 1947.

Och ingen har vågat sig på att gissa vem mannen till höger är. Jag tycker mig känna igen Bertil Helldén. Någon som håller med?

Från vänster har vi Sixten Thorard. Född 1917. Död 1976. Thorard blev volontär vid regementet 1934. Furir 1938. Överfurir 1945. Rustmästare 1959. Sixten Thorard var kompaniadjutant vid Skolkompaniet då jag gjorde lumpen 1964-1965.

Mannen i mitten är Helge Björheden. Född 1911. Död 1988. Han blev volontär vid regementet 1928. Sergeant 1938. Fanjunkare 1942. Björheden var för övrigt en gudabenådad handbollsmålvakt.

Och så mannen till höger där jag inte har fått in någon gissning. Jag kanske är helt fel ute men kan det vara "Masen" Olsson? Som i så fall var pappa till Margit, Kurt, Lars, Uno och Mary? Hjälp mig!  //

2018-01-30

Rekryter vid Bohusläns regemente 1938

Den här bilden har jag fått från vännen Arne Kardbom, som skriver:

"För en dryg vecka sedan var vi i Uddevalla och firade min svärfars 100 årsdag. Han bor nu på Skogslyckans äldreboende och är förvånansvärt pigg. Vår dotter, som bor i England, kom på ett kort besök och när hon träffar sin morfar blir det alltid många frågor kring släktforskning, som är hennes stora hobby. Den här gången tittade de tillsammans i ett gammalt fotoalbum och där hittade jag bifogade bild.

På bilden, som är tagen på din gamla arbetsplats, finns en notering ”Rekryten 1938”. Kan du se var bilden är tagen? Hur stora var värnpliktskullarna på den tiden? Det förekommer många olika uniformer , tycker mig se åtminstone några fänrikar och löjtnanter.

Bilden är mycket skarp så det bör gå att identifiera individerna. Tyvärr är det väl inte många som lever idag.

Svärfar, Harald Gistedt, står i tredje raden bakifrån, sjätte man från vänster."

Ja, bilden är mycket skarp så klicka på den så blir den större. Känner du igen någon? Bilden kan vara tagen mot väggen på vilken som helst av de tre kasernerna som idag kallas Svärdet, Tornet och Lejonet.
Och jag har faktiskt identifierat några av dem. Om vi tittar på de tre i mitten på den här bilden så tror jag att jag känner igen de två vänstra och eventuellt också den tredje men där behöver jag hjälp.
Och han i mitten? Är det inte? Känner du igen honom eller några andra på bilderna så tipsa mig om det.  //

2018-01-29

Vardagsrumskonsert med Paula Nyman

Torsdag den 1 februari är det äntligen dags för en Vardagsrumskonsert igen.

Paula Nyman tolkar Joni Mitchell tillsammans med musikerna Magnus Sjöqvist, Hans Nyman och Magnus Aronsson.

Efter ett bejublat nummer på galan för Världens barn kom önskemål om att få Paula med musiker i Vardagsrummet. Nu kommer de!

Precis som vanligt kommer det vara Vardagsrumsmys med insläpp 18.00 artisterna på scen 19.00.

Enklare förtäring, kaffe, kaka, öl, vin och mackor finns att köpa.
Biljetterna kostar 150 :- och köpes via tickster.
Observera att Vardagsrummet ligger på plan 2, fyra halvtrappor och ingen hiss.  //

2018-01-28

Bohusläns museum söker ny chef

Bohusläns museums chef Hans Kindgren går i pension till sommaren och därför söker museets styrelse nu en ny chef.

Bohusläns museum är ett regionalt museum som genom att vara en mötesplats som berör och tar ställning och en tillgänglig kunskapskälla som bygger sammanhang, hjälper människor att navigera i en föränderlig tid.

Museet är en stiftelse med Västra Götalandsregionen, Uddevalla kommun och Bohusläns Hembygdsförbund som stiftare.

Läs mer om tjänsten på tarasso.se  //

2018-01-27

Trångt vid Junokajen

Sedan kommunen stängde av flera kajer från Västerbron  och västerut har det legat kvar några större båtar vid bl a Ångbåtsbryggan och Ttulekajen. Nu är samtliga dessa båtar, inklusive skolfartyget T/S Britta, flyttade över till Junokajen på södra sidan.  //

2018-01-25

Dömd guldrånare misstänkt för nytt rån

Bild från polisens förundersökningsprotokoll.

Om uppgifterna i medierna stämmer så är det rånaren till vänster som nu är misstänkt för taxirånet i Ljungskile.

De båda rånarna släpptes på fri fot sista rättegångsdagen den 4 december i väntan domen. Den kom den 18 december och de båda dömdes till 2 år och 10 månader respektive 2 år och 6 månaders fängelse för rånet mot Golden House den 31 augusti. Domen har enligt uppgift ännu inte vunnit laga kraft.

Nu är rånaren, som dömdes till det kortare fängelsestraffet, misstänkt på sannolika skäl för taxirånet i Ljungskile natten mellan måndag och tisdag denna veckan. På fri fot misstänks han alltså för ett nytt brott.

Mannen är född 1995 och var den av de dömda rånarna som polisen fick tag i tack vare träff i DNA-registret först fem veckor efter guldrånet. Både före och efter guldrånet har han snackat vitt och brett om kuppen i Uddevalla så det var väl egentligen bara en tidsfråga innan han skulle åka fast.  //

2018-01-24

Upplagda fartyg redan på 1940-talet

Foto Ragnar Löfgren

En av bilderna som Hans Lundberg visade vid kvällens berättarafton på Bohusläns museum. Det var nytt för mig att det legat fartyg upplagda redan på 1940-talet. Enligt Jan Gustafsson, som satt i publiken, så kan man på de två högra fartygen se att de var svenska. Stora tydliga nationalitetsbeteckningar är målade lodrätt på fartygets sidor. Troligen för att tydliggöra för de krigförande parterna i andra världskriget just att fartygen är svenska och därmed slippa riskera torpedering eller liknande.  //

2018-01-23

Bohuslänning eller Bohusläning?

Tidningen Bohusläningen har stavat på samma sätt sedan starten 1878.

Vilket är rätt? Bohuslänning eller Bohusläning? Den frågan dyker upp ibland och ofta hör man tvärsäkra svar på frågan åt ena eller andra hållet.

Men enligt Svenska Akademiens ordbok och SAOL (Svenska Akademiens ordlista) ovan så är båda stavningarna rätt. Kanske med en liten övervikt för Bohuslänningarna eftersom det står först?

Bohusläns Regementes Kamratförenings tidning stavades som synes Bohuslänningarna sedan starten 1942. Tidningen som ges ut fortfarande bytte emellertid stavning till Bohusläningarna 1968.  //

2018-01-21

Berättarafton 24 januari på Bohusläns museum

Vid årets första berättarafton kommer ni att få göra bekantskap med Hans Lundberg. Han kommer att visa ett antal unika Uddevallabilder från perioden 1943 - 46. På en loppis köpte han för 30 kronor en pärm med 1130 bilder med negativ varav många var Uddevallabilder.

Fotografen hette Ragnar Löfgren, som var son till Margot Löfgren. Hon hade Langes Tekniska som senare blev Langes Parfymeri. Hans, som för övrigt själv är en duktig fotograf, kommer att berätta mer om bilderna och fotografen på onsdag.
Det här är en av bilderna i Ragnar Löfgrens samling. Junohus byggde fem sådana här "fiskefartyg" i Långa ladan på bilden. De byggdes under kriget för tyskarnas räkning i Norge. Det hela kringgärdades av en hel del smussel. Allt var förstås superhemligt.

Den tyska ockupationsmakten i Norge tog över två norska fiskfabriker, Frostfilet A/S i Bodö och i Trondheim. Frostfilets uppgift var att förse de tyska soldaterna med 25 miljoner fiskmiddagar per månad. Man försökte att locka norska fiskare att arbeta i fiskfabrikerna men oviljan var stor. Därför fick man i stället tvångsutskriva norrmän till att arbeta i fabriken.


"Fiskefartygen" bestyckades med kanoner vilket efter kriget väckte stor uppmärksamhet. Mer om denna historia och de andra bilderna får du reda på på onsdag.

Välkomna till Bohusläns museum på onsdag 24 januari kl 18.30.  //

2018-01-20

Östraboskolan 1969 - 1970

1969 togs det första spadtaget till den blivande Östraboskolan. Den här serien bilder är tagna från Hökeberget 1969 och 1970.2018-01-18

En bild att fundera över

Ja, var är bilden tagen? Vilka byggnader ser vi och vad är det för käppar som står i en lång rad?  //

2018-01-17

Varvsnostalgi på Bohusläns museum

Bohusläns museum har en tid haft en särskild utställning om Uddevallavarvet. Utställningen går nu mot sitt slut och därför hade man bjudit in till en programkväll idag. Jan Uddén, vars pappa jobbade på varvet, höll i trådarna tillsammans med kusinen Christer Uddén och Rune Hixén.

"Far och son på Uddevallavarvet" var rubriken på kvällen.
Rune Hixén berättar om hur han som tonåring började arbeta på varvet, där hans far Georg Karlsson var verkmästare på maskinavdelningen. Rune har många anekdoter om varvets ”profiler”.

Efter en stunds berättande på Hyllan förflyttade vi oss till Hörsalen och tittade på en film med Georg Karlsson och hans minst sagt äventyrliga liv först i Finland och senare vid Uddevallavarvet.  //